Geoportal Morawica - kielecki - Obszary chronione Morawica - kielecki

Obszary chronione Morawica - kielecki

Ochrona przyrody w Morawicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Morawicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Morawicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Morawicy

obszar chronionego krajobrazu
  • Chmielnicko-Szydłowski: 7665.0 ha
  • Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 3486.0 ha
  • Chęcińsko-Kielecki: 0.08 ha
  • Kielecki: 0.03 ha
park krajobrazowy
  • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy: 0.5 ha
  • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy - otulina: 0.08 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Czarnej Nidy: 748.0 ha
  • Ostoja Sobkowsko-Korytnicka: 111.0 ha
rezerwat
  • Radomice: 27.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Morawica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: