Geoportal Wojnicz - Wojnicz - Obszary chronione Wojnicz - Wojnicz

Obszary chronione Wojnicz - Wojnicz

Ochrona przyrody w gminie Wojnicz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wojnicz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wojnicz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wojnicz

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego: 2531.0 ha
  • Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 1784.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego: 831.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolny Dunajec: 154.0 ha
rezerwat
  • Panieńska Góra: 64.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Pleśna, Ochrona przyrody Dębno, Ochrona przyrody Wierzchosławice
Przejdź na nowy: Geoportal Wojnicz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: