Obszary chronione Porąbka - bielski

Ochrona przyrody w Porąbce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Porąbce? Sprawdź aktualne statystyki dla Porąbki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Porąbki

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Beskidu Małego: 3419.0 ha
  • Park Krajobrazowy Beskidu Małego - otulina: 0.02 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Mały: 963.0 ha
rezerwat
  • Zasolnica: 17.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Porąbka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: