Geoportal Przemęt - wolsztyński - Obszary chronione Przemęt - wolsztyński

Obszary chronione Przemęt - wolsztyński

Ochrona przyrody w Przemęcie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Przemęcie? Sprawdź aktualne statystyki dla Przemętu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Przemętu

obszar chronionego krajobrazu
  • Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice: 20678.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska: 0.28 ha
park krajobrazowy
  • Przemęcki Park Krajobrazowy: 8926.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Przemęcka: 1364.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Trzebidzkie: 91.0 ha
  • Wyspa Konwaliowa: 27.0 ha
  • Torfowisko nad Jeziorem Świętym: 6.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pojezierze Sławskie: 8553.0 ha
  • Wielki Łęg Obrzański: 5168.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Wijewo, Ochrona przyrody Kamieniec, Ochrona przyrody Włoszakowice
Przejdź na nowy: Geoportal Przemęt

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: