Geoportal Wijewo - leszczyński - Obszary chronione Wijewo - leszczyński

Obszary chronione Wijewo - leszczyński

Ochrona przyrody w Wijewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wijewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Wijewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wijewa

obszar chronionego krajobrazu
  • Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice: 6182.0 ha
park krajobrazowy
  • Przemęcki Park Krajobrazowy: 2153.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Przemęcka: 1363.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pojezierze Sławskie: 6183.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Włoszakowice, Ochrona przyrody Przemęt
Przejdź na nowy: Geoportal Wijewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: