Obszary chronione Przytoczna - międzyrzecki

Ochrona przyrody w Przytocznej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Przytocznej? Sprawdź aktualne statystyki dla Przytocznej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Przytocznej

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Warty i Dolnej Noteci: 1962.0 ha
  • Gorzycko: 1081.0 ha
  • "H" Międzychód: 0.02 ha
park krajobrazowy
  • Pszczewski Park Krajobrazowy: 1727.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rynna Jezior Obrzańskich: 1347.0 ha
użytek ekologiczny
  • KĘPA NADWARCIAŃSKA: 5.6 ha
  • KĘPA KRASNE DŁUSKO: 2.1 ha
rezerwat
  • Dąbrowa na wyspie: 4.5 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry: 1316.0 ha
  • Puszcza Notecka: 1044.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Skwierzyna, Ochrona przyrody Pszczew, Ochrona przyrody Bledzew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: