Obszary chronione Skwierzyna - Skwierzyna

Ochrona przyrody w gminie Skwierzyna

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Skwierzyna? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Skwierzyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Skwierzyna

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Warty i Dolnej Noteci: 4778.0 ha
 • Dolina Obry: 121.0 ha
 • "H" Międzychód: 0.03 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej: 1831.0 ha
 • Skwierzyna: 0.25 ha
 • Jeziora Gościmskie:
użytek ekologiczny
 • BAGNO PRZY TORACH: 11.0 ha
 • MAŁE ŁĄKI: 5.9 ha
 • ŚWINIARY: 5.0 ha
 • BAGNO: 4.8 ha
 • BAGNO: 4.1 ha
 • BAGIENKO ZAMYŚLIN: 2.5 ha
 • USZCZA: 1.4 ha
 • STAW RABY: 0.95 ha
 • DOBROJEWO: 0.75 ha
 • MIĘDZY LINIAMI: 0.75 ha
 • LESZCZYNY: 0.49 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Kijewickie Kerki: 395.0 ha
rezerwat
 • Bagno Leszczyny: 4.1 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Notecka: 19661.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bledzew, Ochrona przyrody Przytoczna
Przejdź na nowy: Geoportal Skwierzyna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: