Obszary chronione Puławy - puławski

Ochrona przyrody w gminie Puławy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Puławy? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Puławy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Puławy

obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza: 2106.0 ha
park krajobrazowy
 • Kazimierski Park Krajobrazowy - otulina: 1295.0 ha
 • Kazimierski Park Krajobrazowy: 25.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Przełom Wisły w Małopolsce: 393.0 ha
 • Dolny Wieprz: 233.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 10.0 ha
 • "Nury i Borowiec": 7.7 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.32 ha
 • : 0.15 ha
 • : 0.12 ha
rezerwat
 • Czapliniec koło Gołębia: 19.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Wisły: 947.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: