Obszary chronione Radomsko - radomszczański

Ochrona przyrody w gminie Radomsko

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Radomsko? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Radomsko, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Radomsko

użytek ekologiczny
 • : 11.0 ha
 • : 3.8 ha
 • : 2.6 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.99 ha
 • : 0.93 ha
 • : 0.73 ha
 • : 0.7 ha
 • : 0.69 ha
 • : 0.61 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.54 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.26 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Radomsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: