Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Radomsko - radomszczański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Radomsko

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Radomsko i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Radomsko, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Radomsko

Sprawdź MPZP Radomsko dla dowolnej działki w gminie Radomsko. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr XXV/177/2017 Rady Gminy Radomsko z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – budowy linii dwutorowej napowietrzno-kablowej 110 kV do zasilenia stacji 110/15 kV Radomsko Południe
    Numer uchwały: XXV/177/2017
    Data uchwalenia: 2017-08-04
  • UCHWAŁA NR XIX/85/2000 RADY GMINY RADOMSKO z dnia 15 września 2000 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radomsko.
    Numer uchwały: XIX/85/2000
    Data uchwalenia: 2000-09-15

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Radomsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: