Obszary chronione Kobiele Wielkie - radomszczański

Ochrona przyrody w Kobielach Wielkich

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kobielach Wielkich? Sprawdź aktualne statystyki dla Kobieli Wielkich, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kobieli Wielkich

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Widawki: 789.0 ha
 • Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu: 411.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Cisy w Jasieniu: 20.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 4.1 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.6 ha
 • : 2.3 ha
 • : 1.4 ha
 • : 0.97 ha
 • : 0.62 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.25 ha
rezerwat
 • Kobiele Wielkie: 63.0 ha
 • Jasień: 20.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kobiele Wielkie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: