Obszary chronione Radymno - jarosławski

Ochrona przyrody w gminie Radymno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Radymno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Radymno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Radymno

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka San: 44.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Budzyń": 4.7 ha
  • "Chotyniec": 1.9 ha
  • "Trzcinisko": 1.7 ha
  • "Dąbrowa": 1.1 ha
  • "Korczowskie":

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Radymno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: