Geoportal Jarosław - jarosławski - Obszary chronione Jarosław - jarosławski

Obszary chronione Jarosław - jarosławski

Ochrona przyrody w gminie Jarosław

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Jarosław? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Jarosław, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Jarosław

obszar chronionego krajobrazu
  • Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu: 1315.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka San: 43.0 ha
  • Dolina Dolnego Sanu: 42.0 ha
  • Starodub w Pełkiniach: 36.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Makowieckie": 0.41 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jarosław

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: