Obszary chronione Łagów - kielecki

Ochrona przyrody w Łagowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łagowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Łagowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łagowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Cisowsko-Orłowiński: 5143.0 ha
 • Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 1436.0 ha
 • Chmielnicko-Szydłowski: 901.0 ha
park krajobrazowy
 • Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy: 2490.0 ha
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy - otulina: 1436.0 ha
 • Jeleniowski Park Krajobrazowy: 142.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Jeleniowska: 908.0 ha
 • Lasy Cisowsko-Orłowińskie: 777.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.1 ha
 • Śródleśna łąka - trwały użytek zielony: 1.1 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Dolina Łagowicy: 3.5 ha
 • brak nazwy (gm. Łagów): 2.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łagów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: