Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ręczno - piotrkowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ręczno

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Ręcznie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Ręcznie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ręczno

Sprawdź MPZP Ręczno dla dowolnej działki w Ręcznie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA NR IX/74/99 RADY GMINY W RĘCZNIE z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ręczno.
    Numer uchwały: IX/74/99
    Data uchwalenia: 1999-11-15

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Ręczno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: