Obszary chronione Ręczno - piotrkowski

Ochrona przyrody w Ręcznie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ręcznie? Sprawdź aktualne statystyki dla Ręczna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ręczna

obszar chronionego krajobrazu
 • Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.89 ha
park krajobrazowy
 • Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina: 7618.0 ha
 • Sulejowski Park Krajobrazowy: 574.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Środkowej Pilicy: 945.0 ha
 • Wielkopole - Jodły pod Czartorią: 42.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 2.1 ha
 • : 1.3 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.7 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.67 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.13 ha
 • : 0.13 ha
 • : 0.12 ha
 • : 0.12 ha
 • : 0.1 ha
 • : 0.09 ha
 • : 0.09 ha
 • : 0.08 ha
 • : 0.08 ha
 • : 0.07 ha
 • : 0.07 ha
 • : 0.06 ha
 • : 0.06 ha
 • : 0.04 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.02 ha
 • : 0.02 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Jawora: 88.0 ha
 • Wielkopole: 42.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ręczno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: