Geoportal Rejowiec Fabryczny - chełmski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rejowiec Fabryczny - chełmski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rejowiec Fabryczny - chełmski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rejowiec Fabryczny

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Rejowiec Fabryczny i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Rejowiec Fabryczny, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rejowiec Fabryczny

Sprawdź MPZP Rejowiec Fabryczny dla dowolnej działki w gminie Rejowiec Fabryczny. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLI/273/2022 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 57, 81, 159, 210 z obrębu Krzywowola w Gminie Rejowiec Fabryczny
  Numer uchwały: XLI/273/2022
  Data uchwalenia: 2022-11-29
 • Uchwała nr XXXI/200/2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 697, 792, 670/1, 670/2, 671/3, 673/1, 718, 822, 673/5, 673/6, 674/1, 675/1, 747, 764/1, 662 z obrębu Toruń w Gminie Rejowiec Fabryczny
  Numer uchwały: XXXI/200/2021
  Data uchwalenia: 2021-11-25
 • Uchwała nr XXX/196/2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 1, 2, 44, 64 z obrębu Zalesie Kańskie oraz działek o numerach ewidencyjnych: 611, 612/1, 612/2, 612/3, 613, 614, 615, 616/1, 616/3, 616/4, 617, 618, 628, 665, 666, 875, 668, 669/1, 669/2, 670, 671, 672 z obrębu Kanie w Gminie Rejowiec Fabryczny
  Numer uchwały: XXX/196/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-28
 • Uchwała nr XXX/194/2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 120, 121, 134, 135, 136, 137 z obrębu Józefin w Gminie Rejowiec Fabryczny
  Numer uchwały: XXX/194/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-28
 • Uchwała nr XXX/197/2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 84, 133, 135, 172 z obrębu Zalesie Krasieńskie w Gminie Rejowiec Fabryczny
  Numer uchwały: XXX/197/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-28
 • Uchwała nr XXX/195/2021 Rady Gminy Rejowiec Fabryczny z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 341/1, 341/2, 342, 343 z obrębu Leszczanka w Gminie Rejowiec Fabryczny
  Numer uchwały: XXX/195/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: