Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rudna - lubiński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rudna

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Rudnej i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Rudnej, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rudna

Sprawdź MPZP Rudna dla dowolnej działki w Rudnej. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rudna w Gminie Rudna
  Numer uchwały: VIII/57/2019
  Data uchwalenia: 2019-07-25
 • Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w Gminie Rudna
  Numer uchwały: IV/22/2019
  Data uchwalenia: 2019-02-26
 • Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Gminy Rudna z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 2x400 kV relacji Czarna-Polkowice położonego w zasięgu terenu górniczego „Lubin-Małomice” w gminie Rudna
  Numer uchwały: XVI/146/2016
  Data uchwalenia: 2016-06-17
 • Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Rudna z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w gminie Rudna.
  Numer uchwały: XI/84/2015
  Data uchwalenia: 2015-11-02
 • Uchwała nr XXVI/250/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna.
  Numer uchwały: XXVI/250/2014
  Data uchwalenia: 2014-03-20
 • Uchwała nr XXII/208/2013 Rady Gminy Rudna z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych „Lubin I” i „Małomice I”, w rejonie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „Koźlice I i II” w gminie Rudna.
  Numer uchwały: XXII/208/2013
  Data uchwalenia: 2013-09-17

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Rudna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: