Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Głogów - głogowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Głogów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Głogów i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Głogów, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Głogów

Sprawdź MPZP Głogów dla dowolnej działki w gminie Głogów. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LXIII/459/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 474, 475, 476, 477, 478,473,472 oraz części działki nr 453 w obrębie Ruszowice, gm. Głogów.
  Numer uchwały: LXIII/459/2022
  Data uchwalenia: 2022-11-30
 • Uchwała nr LVIII/437/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gmina Głogów – cz. III.
  Numer uchwały: LVIII/437/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-07
 • Uchwała nr LVIII/436/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolnych i leśnych w części obrębu Borek-Zabornia oraz terenu rekreacyjnego w m. Borek.
  Numer uchwały: LVIII/436/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-07
 • Uchwała nr L/380/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części działek o nr ewid. 89/4 oraz 90/1 położonych w obrębie Ruszowice gmina Głogów.
  Numer uchwały: L/380/2022
  Data uchwalenia: 2022-02-22
 • Uchwała nr L/379/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Przedmoście.
  Numer uchwały: L/379/2022
  Data uchwalenia: 2022-02-22
 • Uchwała nr XLVIII/370/2022 Rady Gminy Głogów z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Szczyglice, gm. Głogów.
  Numer uchwały: XLVIII/370/2022
  Data uchwalenia: 2022-01-19

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Głogów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: