Pozwolenia na budowę Rutka-Tartak - suwalski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rutce-Tartaku

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rutki-Tartaku. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rutce-Tartaku. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rutki-Tartaku

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rutce-Tartaku. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną instalacja energetyczną, z przyłaczem i zewnętrzną instalacją wodociągową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.8.24.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka-Tartak w km 9+170-11+170
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.8.22.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-20kV, linii energetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV, stacji transformatorowych SN/nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.8.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-20kV, linii energetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV, stacji transformatorowych SN/nN, złącza kablowego SN-20kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.8.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarzcego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.8.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.8.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka istniejących linii napowietrznych SN, NN i stacji transformatorowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6741.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka istniejących linii napowietrznych SN,nN i stacji transformatorowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6741.6.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku inwentarskiego o pomieszczenie dla obory na 9 DJP z pomieszczeniem magazynowym i ze zbiornikiem na odcieki pod oborą o poj. V=15,3m3 w istniejącej zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.8.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczo-garażowego z przeznaczeniem do przechowywania maszyn rolniczych w istniejącej zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.8.5.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Rutka-Tartak

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: