Pozwolenia na budowę Szypliszki - suwalski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Szypliszkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Szypliszek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Szypliszkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Szypliszkach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Szypliszkach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Szypliszkach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Szypliszek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Szypliszkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbiórka istniejących sieci elektroenergetycznych SN-20KV i nN-0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6741.20.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rybackim polegająca na budowie budynku produkcyjno-hodowlanego wraz z zalicznikową zewnętrzną instalacją elektryczną, zewnętrzną instalacją wodociągową z własnego ujęcia wody, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem ścieków o pojemności 10m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.54.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z zewnętrzną podz. inst. elektroenergetyczną, wodociągową i kan. sanitarnej do zbiornika szczelnego na ścieki
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.53.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku rekreacji indywidualnej z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi w postaci zbiornika szczelnego o poj. 9,8m3, doziemnej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.52.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-14
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zamiana decyzji Starosty Suwalskiego nr 36/2020 z dnia 05.02.2020
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.51.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej nN 0,4kV oraz złaczy kablowych nN 0,4kV- odcinek C-D
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.49.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej SN 20kV wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nN 20/0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.50.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej SN 20kV odcinek A-B
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.48.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-20kV i nNkV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz złacza kablowego SN-20kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.47.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. uslugowego na bud. mieszkalny jednorodzinny oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków o wydajności 0,75m3/d
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.46.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Szypliszki - suwalski: 1 Nieruchomości Rutka-Tartak