Pozwolenia na budowę Szypliszki - suwalski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Szypliszkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Szypliszek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Szypliszkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Szypliszek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Szypliszkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego do przechowywania płodów rolnych i maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego z zewnętrzna instalacją energetyczną, z zewnętrzną instalacją wodociągową w ramach zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 20kV i sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6741.8.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 20kV wraz z dwiema stacjami transformatorowymi SN/nN 20/0,4kV, budowa sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4kV oraz przebudowa istniejącej sieci napowietrznej nN 0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrzna instalacja gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.16.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej SN-20kV, kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, przyłaczy kablowych nN-0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.15.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami zewnętrznymi wod-kan i eNN oraz ze zbiornikiem szczelnym na ścieki o poj. 9,8m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.14.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie zagrodowej wraz z instalacjami zew. wod.-kan. i eNN, przyłaczem wodociągowym oraz zbiornikiem szczelnym na ścieki o poj. 9,8m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.7.12.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, rozbiórka linii kablowej nN-0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6743.7.12.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Rozbiórka budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6741.5.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Szypliszki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: