Geoportal Rutka-Tartak - suwalski - Obszary chronione Rutka-Tartak - suwalski

Obszary chronione Rutka-Tartak - suwalski

Ochrona przyrody w Rutce-Tartaku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rutce-Tartaku? Sprawdź aktualne statystyki dla Rutki-Tartaku, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rutki-Tartaku

obszar chronionego krajobrazu
  • Pojezierze Północnej Suwalszczyzny: 6784.0 ha
park krajobrazowy
  • Suwalski Park Krajobrazowy - otulina: 1214.0 ha
  • Suwalski Park Krajobrazowy: 832.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Szeszupy: 1701.0 ha
  • Ostoja Suwalska: 833.0 ha
  • Torfowiska Gór Sudawskich: 45.0 ha
  • Jeleniewo: 26.0 ha
użytek ekologiczny
  • Perty: 22.0 ha
  • Kojle: 19.0 ha
  • "Purwin": 1.8 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Szypliszki, Ochrona przyrody Wiżajny, Ochrona przyrody Jeleniewo
Przejdź na nowy: Geoportal Rutka-Tartak

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: