Obszary chronione Santok - Deszczno

Ochrona przyrody w Santoku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Santoku? Sprawdź aktualne statystyki dla Santoka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Santoka

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Warty i Dolnej Noteci: 6817.0 ha
 • Puszcza Barlinecka: 2884.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ujście Noteci: 2711.0 ha
 • Ostoja Barlinecka: 268.0 ha
 • Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej: 231.0 ha
użytek ekologiczny
 • DOLNY ODCINEK NOTECI: 142.0 ha
 • KŁOCIOWISKO: 9.8 ha
 • GRALEWO: 6.1 ha
rezerwat
 • Buki Zdroiskie: 46.0 ha
 • Santockie Zakole:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Noteci: 6208.0 ha
 • Puszcza Notecka: 2348.0 ha
 • Puszcza Barlinecka: 268.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Santok

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: