Geoportal Deszczno - Deszczno - Obszary chronione Deszczno - Deszczno

Obszary chronione Deszczno - Deszczno

Ochrona przyrody w Deszcznie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Deszcznie? Sprawdź aktualne statystyki dla Deszczna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Deszczna

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Warty i Dolnej Noteci: 1133.0 ha
 • Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty: 363.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie: 0.3 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ujście Noteci: 972.0 ha
 • Ujście Warty: 0.21 ha
użytek ekologiczny
 • NAD WARTĄ: 14.0 ha
 • OCZKO: 2.3 ha
 • NAD GLINIKIEM: 2.0 ha
 • PRZY JEZIORZE: 1.4 ha
 • MAŁY PÓŁWYSEP: 0.44 ha
rezerwat
 • Santockie Zakole: 456.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Noteci: 972.0 ha
 • Ujście Warty: 0.21 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Deszczno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: