Geoportal Sędziszów - Pozwolenia na budowę Sędziszów

Pozwolenia na budowę Sędziszów

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Sędziszowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Sędziszowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Sędziszowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Sędziszowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Sędziszowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz budynku gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej wraz z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji i zbiornika na ścieki sanitarne
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.285.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów, ul. 11-listopada 83, 28-300 Jędrzejów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa linii nn napowietrznej dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Boleścice
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.2.24.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa oświetlenia ulicznego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.2.25.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego składającego się z: linii kablowo- napowietrznej nn 0,23kV dla oświetlenia ulicznego długości 352m (całkowita długość 374m), szafki oświetleniowej, słupów ZN-10- 9 sztuk, słupów ZN-12- 3 sztuki, opraw LED 35W - 8 sztuk, kabla YAKXS 4x35mm2, przewodu AsxSn 2x25mm2
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.2.26.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-21
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowa budynku gospopdarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.277.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów, ul. 11-listopada 83, 28-300 Jędrzejów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6840.1.265.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów, ul. 11-listopada 83, 28-300 Jędrzejów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.260.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów, ul. 11-listopada 83, 28-300 Jędrzejów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz propan - butan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazu
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.256.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów, ul. 11-listopada 83, 28-300 Jędrzejów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6740.1.244.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów, ul. 11-listopada 83, 28-300 Jędrzejów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BA.6743.2.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Jędrzejów,
  Status: Brak sprzeciwu

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Sędziszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: