Obszary chronione Sędziszów

Ochrona przyrody w Sędziszowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sędziszowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sędziszowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sędziszowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Miechowsko-Działoszycki: 5855.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej: 1.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Górnej Mierzawy: 287.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sędziszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: