Pozwolenia na budowę Kozłów - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kozłowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kozłowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kozłowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Kozłowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Kozłowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kozłowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kozłowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kozłowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku gospodarczego z wewnetrzną i zewnetrzną instalacją elektryczną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 503/2020/BA.6740.501.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodociągowa, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową; budowa zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej; budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej; budowa przyłacza wodociągowego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 493/2020/BA.6740.493.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami c.o. elektrycznymi i wentylacją mechaniczną. Realizacja w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 436/2020/BA.6740.435.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w Kamionce 55m 32-241 Kozłów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 415/2020/BA.6740.413.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-24
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Z19D wg. projektu typ"Z500" wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., elektryczną, budowa zewnętrznego odcinka instalacji wodociągowej i elektrycznej (w.l.z.), budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej, budowa utwardzonego terenu dojście, dojazd.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 396/2020/BA.6740.396.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z instalacjami wewnętrznymi: centralnego ogrzewania i elektryki
  Nr wniosku/zgłoszenia: 390/2020/BA.6740.390.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa stacji instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. w postaci stalowej wieży kratowej h=50,48m (wraz ze sztycą odgromową do 53,00m) na fundamencie żelbetowym wraz z instalacją sześciu anten sektorowych i urządzeń radiowych na wys. 49,0m n.p.t., jednej anteny RL na wys. 46,0m n.p.t. oraz szaf technicznych na ramie stalowej posadowionej na płycie u podstawy wieży z wewnętrzną linią zasilającą, utwardzeniem i ogrodzeniem terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 391/2020/BA.6740.391.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., elektryczną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 388/2020/BA.6740.388.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 385/2020/BA.6740.385.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu indywidualnego z instalacjami wewnetrznymi: wodociagową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczna oraz budową zewnetrznego odcinka instalacji elektrycznej (w.l.z.) budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z zewnetrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej, budowa przyłącza wodociągowego. Budowa utwardzonego terenu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 350/2020/BA.6740.352.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Charsznica