Pozwolenia na budowę Kozłów - miechowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kozłowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kozłowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kozłowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Kozłowie w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Kozłowie dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kozłowie wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kozłowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kozłowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • udowa farmy fotowoltaicznej mocy 1,0 MW wraz z mającą z nia związek funkcjonalny infrastruktura techniczną w msc.Przysieka gm.Kozłów
  Nr wniosku/zgłoszenia: 502/209/6740.506.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego "ARMANDA XS"bwraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociagowa, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną, Budowa zbiornika na ścieki sanitarne wraz z zewnetrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej oraz z zewnętrzną instalacja elektryczną zasilająca w.l.z.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 492/2019/6740.496.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-10-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana do pozwolenia na budowe decyzji Starosty Miechowskiego z dnia 10.05.2019r. znak:BA.6740.159.2019 dot.Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typowego 'GL 289" STUDIO ATRIUM z instalacjami wewnętrznymi: mwodną, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania; zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej w.l.z., odcinka zewnętrznego instalacji wodociągowej, zbiornika na nieczystości ciekłe z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 426/2019/6740.429.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i gazową, budowa zewnętrznej instalacji wody i kanalizacji, zbiornika na ścieki sanitarne oraz wewnętrznej linii zasilającej (wlz) Adaptacja projektu typowego "Dom przy Wiosennej 5"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 400/2019/6740.403.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno gospodarczego z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. i elektryki oraz budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości płynne
  Nr wniosku/zgłoszenia: 383/2019/6740.389.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa garazu wielostanowiskowego wraz z budową wewnetrznej instalacji elektrycznej oraz rozbiórka budynku inwentarskiego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 379/2019/6740.384.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana do pozwolenia na budowę znak;BA.6740.559.2013 z dnia 28.01.2014. Rozbudowa wraz z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wtaz z instalacjami wewnętrznymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: 350/2019/6740.353.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, budowa zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej, budowa przyłącza wodociągowego, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z zew. odcinkiem instalacji kanalizacyjnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 330/2019/6740.330.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., instalacją elektryczną, budowa zbiornika na nieczystości ciekłe, zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej (wlz), zewnętrznego odcinka instalacji sanitarnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 323/2019/6740.324.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnetrznymi: wodociagową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania , elektryczną; budowa zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej, zew. odcinka instalacji wodociagowej, zew. odcinka instalacji kanalizacyjnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 309/2019/6740.309.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Miechów, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Charsznica