Pozwolenia na budowę Żarnowiec - zawierciański

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Żarnowcu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Żarnowca. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Żarnowcu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Żarnowca

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Żarnowcu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • zmiana pozwolenia na budowę nr 554/20 z dnia 12.06.2020r., znak A.6740.505.2020.ES., budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomowa oczyszczalnią
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-000524/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-000470/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-000366/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę nr 312/2020 z dnia 08.04.2020r., znak A.6740.312.2020.ES, budowa linii technologicznej dol czyszczenia, suszenia, przygotowania zbóż, rzepaku, ziaren roślin strączkowych z przeznaczeniem na rynek pierwotny (3 silosy typ SFL 6,1/13)
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-000364/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmianę pozwolenia na budowę nr 465/2019 z dnia 04.06.2019r., znak A.6740.434.2019.ES, budowa 4 silosów okrągłych lejowych typ 824 z podnośnikiem kubełkowym, przenośnikiem łańcuchowym oraz częściową rozbiórkę stdoły i silosów
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-000352/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynek garażu, przydomowa oczyszczalnia
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-000103/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku obory dla bydła w ilości 76DJP z zewn. doziemną inst. elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i technologicznej w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-000101/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-000043/21
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana pozwolenia na budowę nr 482/2019 z dnia 10.06.2019 znak A.6740.431.2019.ES, przebudowa i rozbudowa istn. budynku mieszkalnego z adapt. na funkcję mieszkaniową, budowa zbiornika na nieczystości, rozbiórka istn. budynku mieszkalnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-001476/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewn. inst. wod-kan, c.o, elektr. w ramach zabudowy siedliska dla rolnika etap I
  Nr wniosku/zgłoszenia: RWPB-001418/20
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: