Pozwolenia na budowę Sejny - sejneński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Sejny

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Sejny. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Sejny. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w gminie Sejny w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w gminie Sejny dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w gminie Sejny wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Sejny

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Sejny. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typ. "Dom na Stoku" i budynku gospodarczego w nowej zabudowie zagrodowe.j
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.199.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg proj. typ. "Dom w Orliczkach 2 (G2P) z zewnętrzną instalacją elektryczną w ramach rozbudowy zabudowy zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.195.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg proj. ty. "Dom w Balsamowcach 2", budynku gospodarczego oraz garażu jednostanowiskowego wg proj. typ. "G-19" w nowej zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.196.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ty. "Domena 105a lustro" w ramach rozbudowy zabudowy zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.190.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-18
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu symbolem „A”, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu symbolem „B”, rozbudowa budynku gospodarczego oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu symbolem „C” wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci: zewnętrznej doziemnej instalacji wodociągowej, zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej doziemnej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, instalacji fotowoltaicznej oraz nawierzchni utwardzonych i 3 stanowisk parkingowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.187.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty drewnianej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.185.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typ. "Dom w Balsamowcach 2" w nowej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.184.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana dceyzji z 17.08.2017r. Nr 100/2017 i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego - montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych), budowa instalacji kablowej doziemnej, przyłącza napowietrzno-kablowego SN 20kV, kontenerowej stacji trafo 20/0,4 kV, drogi dojazdowej, miejsca postojowego, ogrodzenia terenu w Sumowie, działki ozn. nr geod. 65/3 i 65/4 obręb Sumowo, jednostka ewidencyjna Sejny w zakresie: zmiany rozmieszczenia, ilości i mocy modułów fotowoltaicznych, zmiany rozmieszczenia, ilości i mocy inwerterów, zmiany rozmieszczenia i typu konstrukcji wsporczej, zmiany lokalizacji i wymiarów kontenera stacji transformatorowej, zmiany doziemnych instalacji nN i SN, zmiany napięcia i układu zasilania nN, zmiany układu dróg wewnętrznych, zmiany trasy ogrodzenia, zmiany systemu CCTV, zmiany projektu zagospodarowania terenu, zmiany bilansu terenu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.181.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji z 17.08.2017 Nr 99/2017 i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego - montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych), budowa instalacji kablowej doziemnej, przyłącza napowietrzno-kablowego SN 20kV, kontenerowej stacji trafo 20/0,4 kV, drogi dojazdowej, miejsca postojowego, ogrodzenia terenu w Sumowie, działka ozn. nr geod. 65/4 obręb Sumowo, jednostka ewidencyjna Sejny w zakresie: zmiany rozmieszczenia, ilości i mocy modułów fotowoltaicznych, zmiany rozmieszczenia, ilości i mocy inwerterów, zmiany rozmieszczenia i typu konstrukcji wsporczej, zmiany lokalizacji i wymiarów kontenera stacji transformatorowej, zmiany doziemnych instalacji nN i SN, zmiany napięcia i układu zasilania nN, zmiany układu dróg wewnętrznych, zmiany trasy ogrodzenia, zmiany systemu CCTV, zmiany projektu zagospodarowania terenu, zmiany bilansu terenu.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.182.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu powtarzalnego "HomeKoncept 66 A G2" z instalacją kanalizacyjną z szambem szczelnym w nowej zabudowie zagrodowej. z instalacją kanalizacyjną z szambem szczelnym o poj. 9,0m3 w nowwej zabudowie zagrodowej..
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.179.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Krasnopol