Pozwolenia na budowę Sejny - sejneński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Sejny

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Sejny. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Sejny. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Sejny

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Sejny. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg projektu typ. "KOS" w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: ab.6740.83.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.74.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku usługowego mieszczącego stacje przeprowadzającą badania techniczne pojazdów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wodociagowa i gazowa ze zbiornikiem na gaz o poj. 6,4m3)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.73.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa dachu na budynku gospodarczo-inwentarskim w zab udowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.71.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji Starosty Sejneńskiego z dnia 14 lipca 2020r. Nr 84/2020 udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg. projektu powtarzalnego „PARTEROWY 4” [kat. I] z instalacją wodociągową ze studnią wierconą do gł. 30 m i instalacją kanalizacyjną z szambem szczelnym o poj. 9,0 m³ w istniejącej zabudowie zagrodowej na działce ozn. nr geod. 620/10 obręb Gawieniańce, jednostka ewidencyjna Sejny, w zakresie zmiany poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.70.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową dachu nad cześcią istniejacą z przystosowaniem poddasza nieużytkowego do funkcji mieszkalnej w zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.65.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wiaty przy budynku gospodarcyzm w zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AQB.6740.61.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji Starosty Sejnenskiego z dnia 22.02.2019r. Nr 12/2019 i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Poćkunach
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.53.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacyjną z szambem, zewnętrzną instalacją wodociągową ze studnią oraz zewnętrzną instalacją elektryczną w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.46.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa silosu zbożowego typu ZLZ 12 wraz z płytą fundamentową, budowa silosu zbożowego typu ZLZ 14 wraz z płytą fundamentową oraz rozbiórka dwóch istniejących silosów zbożowych typu ARAJ wraz z budową dwóch silosów zbożowych typu ZLZ 14 na istniejących płytach fundamentowych w istniejącej zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.30.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Sejny

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: