Pozwolenia na budowę Krasnopol - sejneński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Krasnopolu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Krasnopola. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Krasnopolu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Krasnopolu w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Krasnopolu dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Krasnopolu wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Krasnopola

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Krasnopolu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegow ramach nowej zabudowy zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.137.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-04
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją zewnętrzną wod.-kan. i eN oraz przydomową oczyszczalnią ścieków o wydajności do 2,5m3/d.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.131.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej instalacji gazu płynnego ze zbiornika naziemnego o pojemności 2700 dm3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.129.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-07-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa hangaru na sprzęt pływający wraz z zewnętrzna zalicznikową instalacja elektryczną, zewnętrzna instalacja wodociagową oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej z szambem szczelnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.106.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-20 kV, linii kablowej nN-0,4 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV oraz wymiana słupa linii napowietrznej SN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.101.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji pozwolenia na budowę z dnia 19.06.2019 nr 74/2019 i ztwierdzenie projektu budowlanego zamiennego w zakresie doprojektowania zewnętrznej podziemnej instalacji sanitarnej wraz z przydomową pczyszczalni ścieków
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.100.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana decyzji Starosty Sejneńskiego z 4 lipca 2019 r. Nr 86/2019 i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego w zakresie:budowy wewnętrznej instalacji gazowej, zmiany projektu zagospodarowania terenu dotyczącej budowy zewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz płynny z projektowanym zbiornikiem o poj. 2700 l przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.97.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmmiana deccyzji pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego budynku miewszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w zakresie zmiany lokalizacji budynku.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.96.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-25
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka elektroenergetycznej linii kablowej SN-20 kV, linii kablowej nN-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.6.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.93.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-20
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Krasnopol - sejneński: 1 Nieruchomości Nowinka