Pozwolenia na budowę Puńsk - sejneński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Puńsku

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Puńska. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Puńsku. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Puńsku w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Puńsku dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Puńsku wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Puńska

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Puńsku. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa silosu na kiszonke ze zbiornikiem na odcieki od kiszonki w ramach rozbudowy zabudowy zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.121.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa obory uwięzionej na rusztach z kanałami gnojowymi pod rusztami o obsadzie 39,9 DJP oraz zbiornika na gnojowicę o poj. 328,00 m3 wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji gnojowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.98.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zbiornika na gnojowicę wg proj. typ. Z-14B o poj. 160m3 w ramach rozbudowy zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.95.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-06-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej poprzez rozbudowę chlewni i rozbudowę i przebudowę zzbiornika na gnojowicę o poj. 297m3 z instalacją kanalizacyjną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.74.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN wraz ze słupami, słupowej stacji transformatorowej, słupa nN, elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz rozbiórka linii napowietrznej SN i nn
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.98.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.95.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-05-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa obory o halę udojową.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.51.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.68.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawej na cele gospodarczo-mieszkalne.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.38.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-04-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.57.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Krasnopol