Pozwolenia na budowę Puńsk - sejneński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Puńsku

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Puńska. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Puńsku. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Puńsku w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Puńsku dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Puńsku wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Puńska

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Puńsku. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zmiana decyzji pozwolenia na budowę z dnia 11 stycznia 2012r. nr 1/2012 i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego budynku obsługi stacji LPG z warsztatem, stacji tankowania gazem z dwoma zbiornikami naziemnymi gazu płynnego o poj. 2 x 4,85m3 kazdy, dystrybutora gazu płynnego i zadaszenia stanowiska, pieciu miejsc postojowych wraz z placem manewrowym, przyłącza wodociagowego, przyłącza elektrycznego, instalacji oświetleniowej zewnętrznej, przyłącza kanaliacyjnego ze zbiornikiem naścueki o poj. 6,0m3, separatora i studni chłonnej oraz zjazdu z drogi nr 1159B, na budynek magazynowy.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.183.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka istniejących sieci elektroenergetycznych SN-20 kV i nN-0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.11.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, adaptacja projektu typ. "Dom w Malinówkach (P)".
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.174.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowj.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.172.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-20 kV i nN-0,4 kV, linii napowietrznej nN-0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.160.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.143.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego o część inwentarską z kanałami gnojowymi o poj. V=378,30m3 i obsadzie inwentarza 30 DJP w istniejacej zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.109.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek inwentarski - obora wolnostanowiskowa o obsadzie 72 DJP z kanałami gnojowymi pod budynkiem o pojemności 1450 m3 wraz ze zbiornikiem na nieczystości bytowe o pojemności 10 m3 z instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacją wodociagową oraz instalacją elektryczną w ramach rozbudowy zabudowy zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.114.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego przy istniejacym budynku obory.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.104.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji wentylacji
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.102.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Krasnopol