Pozwolenia na budowę Giby - sejneński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Gibach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Gib. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Gibach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Gib

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Gibach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Zmiana decyzji Starosty Sejneńskiego z dnia 27.08.2020r. Nr 116/2020 i zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego budowy wiaty gospodarczej oraz utwardzenia gruntu w ramach zabudoy mieszkaniowej jednorodzinnej , w zakresie zmiany w zagospodarowaniu terenu poprzez zmianę lokalizacji projektowanej wiaty.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.84.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.80.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.69.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej zewnętrznej zbiornikowej na gaz płynny propan-butan ze zbiornikiem zewnętrznym naziemnym o pojemności 4850 l i instalacji gazowej wewnętrznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.67.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-28
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg proj. typ. "Dom w Balsamowcach 2 (P)" w zabudowie zagrodwej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.674048.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zasilanej z istniejącego zbiornika.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.45.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.42.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszacą: zewnętrzną instalacją kanalizacyjną do istniejacej oczyszczalni ścieków.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.38.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.37.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej SN-20 kV i nN-0,4 kV w tym: słup linii napowietrznej SN – szt. 1, linia napowietrzna SN- 20 kV 3xBLL-T-1x50 mm2 o długości l=5 m, słupowa stacja transformatorowa SN/nN- szt. 1, linie kablowe nN-0,4 kV YAKXS-4x120 mm2 o długości l=306 m, złącze kablowo-pomiarowe ZK1+2P – szt. 1
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Sejny, ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Giby

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: