Geoportal Zduńska Wola - zduńskowolski - Obszary chronione Zduńska Wola - zduńskowolski

Obszary chronione Zduńska Wola - zduńskowolski

Ochrona przyrody w gminie Zduńska Wola

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zduńska Wola? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zduńska Wola, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zduńska Wola

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwarciański: 105.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki: 93.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 5.1 ha
  • : 4.4 ha
rezerwat
  • Wojsławice: 96.0 ha
  • Jabłecznik: 47.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zduńska Wola

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: