Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skarbimierz - brzeski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Skarbimierz

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Skarbimierzu i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Skarbimierzu, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Skarbimierz

Sprawdź MPZP Skarbimierz dla dowolnej działki w Skarbimierzu. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała Nr XXI/163/2021 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
  Numer uchwały: XXI/163/2021
  Data uchwalenia: 2021-03-25
 • Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz
  Numer uchwały: II/12/2018
  Data uchwalenia: 2018-11-19
 • Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz z uwzględnieniem projektowanego przebiegu sieci WN wraz z lokalizacjaą GPZ
  Numer uchwały: XIX/132/2012
  Data uchwalenia: 2012-08-17
 • Uchwała Nr XXXVI/259/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz dla terenów w części obrebów: Małujowice, Łukowice Brzeskie i Pępice.
  Numer uchwały: XXXVI/259/2010
  Data uchwalenia: 2010-02-25
 • Uchwała Nr XXIV/167/2005 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Gminę Skarbimierz
  Numer uchwały: XXIV/167/2005
  Data uchwalenia: 2005-01-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: