Obszary chronione Sławno - opoczyński

Ochrona przyrody w gminie Sławno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sławno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sławno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sławno

park krajobrazowy
  • Spalski Park Krajobrazowy - otulina: 187.0 ha
  • Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina: 0.09 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.3 ha
  • : 0.85 ha
  • : 0.03 ha
  • : 0.01 ha
  • :

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Sławno