Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Słońsk - sulęciński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Słońsk

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Słońsku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Słońsku, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Słońsk

Sprawdź MPZP Słońsk dla dowolnej działki w Słońsku. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXIII/141/2017 Rady Gminy Słońsk z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce i Słońsk w gminie Słońsk
  Numer uchwały: XXIII/141/2017
  Data uchwalenia: 2017-05-18
 • Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Słońsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lemierzyce w Gminie Słońsk
  Numer uchwały: XVIII/120/2012
  Data uchwalenia: 2012-06-26
 • UCHWAŁA Nr XXX/216/06 Rady Gminy Słońsk Z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk zespół usługowy "Hubertus" (dz. nr: 688/2, 694/5, 742 - część, 1700 - część, 689/5 część, 689/11 - część, 689/16 - część) w Słońsku
  Numer uchwały: XXX/216/06
  Data uchwalenia: 2006-02-28
 • Uchwała Nr XVII/103/2000 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w obrębach Przyborów i Słońsk
  Numer uchwały: XVII/103/2000
  Data uchwalenia: 2000-09-27
 • Uchwała Nr XVII/104/2000 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w obrębach Ownice i Słońsk
  Numer uchwały: XVII/104/2000
  Data uchwalenia: 2000-09-27
 • Uchwała Nr XVII/102/2000 Rady Gminy Słońsk z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w obrębie Słońska
  Numer uchwały: XVII/102/2000
  Data uchwalenia: 2000-09-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Słońsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: