Obszary chronione Słubice - płocki

Ochrona przyrody w gminie Słubice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Słubice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Słubice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Słubice

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 6850.0 ha
 • Gostynińsko-Gąbiński: 0.2 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Kampinoska Dolina Wisły: 2234.0 ha
rezerwat
 • Wyspy Białobrzeskie: 139.0 ha
 • Kępa Wykowska: 136.0 ha
 • Wyspy Białobrzeskie - otulina: 106.0 ha
 • Kępa Wykowska - otulina: 82.0 ha
 • Wyspy Zakrzewskie: 76.0 ha
 • Wyspy Zakrzewskie - otulina: 43.0 ha
 • Kępa Antonińska - otulina: 0.98 ha
 • Kępa Antonińska: 0.13 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Wisły: 886.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Iłów