Geoportal Bodzanów - płocki - Obszary chronione Bodzanów - płocki

Obszary chronione Bodzanów - płocki

Ochrona przyrody w Bodzanowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bodzanowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Bodzanowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bodzanowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 6846.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Kampinoska Dolina Wisły: 1047.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 637: 2.3 ha
 • użytek 643: 1.9 ha
 • użytek 640: 0.68 ha
 • użytek 638: 0.48 ha
 • użytek 639: 0.26 ha
 • użytek 641: 0.25 ha
rezerwat
 • Wyspy Białobrzeskie: 116.0 ha
 • Wyspy Białobrzeskie - otulina: 92.0 ha
 • Kępa Wykowska: 88.0 ha
 • Kępa Wykowska - otulina: 38.0 ha
 • Wyspy Zakrzewskie - otulina: 17.0 ha
 • Wyspy Zakrzewskie: 16.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jezioro Białobrzeskie: 9.6 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Wisły: 544.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Bodzanów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: