Obszary chronione Słupno - płocki

Ochrona przyrody w Słupnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Słupnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Słupna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Słupna

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 6656.0 ha
 • Gostynińsko-Gąbiński: 0.15 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Kampinoska Dolina Wisły: 1268.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 636: 1.2 ha
 • użytek 634: 0.75 ha
 • użytek 635: 0.41 ha
 • użytek 642: 0.21 ha
rezerwat
 • Ławice Troszyńskie - otulina: 175.0 ha
 • Kępa Wykowska - otulina: 143.0 ha
 • Kępa Wykowska: 91.0 ha
 • Ławice Troszyńskie: 63.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jar Rzeki Rosicy: 0.68 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Wisły: 1214.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Słupno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: