Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Śniadowo - łomżyński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Śniadowo

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Śniadowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Śniadowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Śniadowo

Sprawdź MPZP Śniadowo dla dowolnej działki w Śniadowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XIV.99.2020 Rady Gminy Śniadowo z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w obrębie wsi Stare Duchny
  Numer uchwały: XIV.99.2020
  Data uchwalenia: 2020-02-27
 • Uchwała nr XI/83/2012 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka (docelowo 2 x 400 kV Łomża - Ostrołęka) na terenie gminy Śniadowo
  Numer uchwały: XI/83/12
  Data uchwalenia: 2012-01-31
 • UCHWAŁA Nr VIII/46/07 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Śniadowo w części dotyczącej obszaru położonego w obrębie wsi Jakać Młoda
  Numer uchwały: VIII/46/07
  Data uchwalenia: 2007-06-29
 • UCHWAŁA Nr II/8/02 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo dotyczącej obszaru położonego we wsi Stare Szabły
  Numer uchwały: II/8/02
  Data uchwalenia: 2002-12-16
 • Uchwała Nr XI/39/99 Rady Gminy Śniadowo z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Śniadowo
  Numer uchwały: XI/39/99
  Data uchwalenia: 1999-07-15
 • Uchwała Nr II/7/98 Rady Gminy Śniadaniowo z dnia 10 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo
  Numer uchwały: II/7/98
  Data uchwalenia: 1998-11-10

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: