Obszary chronione Sobienie-Jeziory - otwocki

Ochrona przyrody w Sobieniach-Jeziorach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sobieniach-Jeziorach? Sprawdź aktualne statystyki dla Sobień-Jezior, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sobień-Jezior

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki): 9451.0 ha
 • Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki: 0.2 ha
 • Warszawski: 0.01 ha
park krajobrazowy
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy: 249.0 ha
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 142.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Bagno Całowanie: 579.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 567: 1.3 ha
 • użytek 568: 0.48 ha
 • użytek 569: 0.41 ha
rezerwat
 • Wymięklizna: 69.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bagno Całowanie: 1422.0 ha
 • Dolina Środkowej Wisły: 786.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Wilga