Geoportal Celestynów - otwocki - Obszary chronione Celestynów - otwocki

Obszary chronione Celestynów - otwocki

Ochrona przyrody w Celestynowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Celestynowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Celestynowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Celestynowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Warszawski: 1719.0 ha
 • Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki): 29.0 ha
park krajobrazowy
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy: 6789.0 ha
 • Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina: 1631.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Bagno Całowanie: 1469.0 ha
 • Bagna Celestynowskie: 569.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Podbiel": 35.0 ha
 • użytek 571: 2.1 ha
rezerwat
 • Bagno Bocianowskie: 67.0 ha
 • Czarci Dół: 9.1 ha
 • Celestynowski Grąd: 8.4 ha
 • Żurawinowe Bagno: 2.3 ha
 • Pogorzelski Mszar: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bagno Całowanie: 1469.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Celestynów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: