Geoportal Sochocin - płoński - Obszary chronione Sochocin - płoński

Obszary chronione Sochocin - płoński

Ochrona przyrody w Sochocinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sochocinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sochocina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sochocina

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwkrzański: 9363.0 ha
  • Krysko-Joniecki: 1247.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 436: 9.1 ha
  • użytek 453: 2.1 ha
  • użytek 455: 1.1 ha
  • użytek 434: 0.55 ha
  • użytek 454: 0.45 ha
  • użytek 435: 0.12 ha
  • użytek 433: 0.07 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sochocin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: