Obszary chronione Baboszewo - płoński

Ochrona przyrody w Baboszewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Baboszewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Baboszewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Baboszewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Nadwkrzański: 4406.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 463: 2.4 ha
 • użytek 461: 2.1 ha
 • użytek 459: 1.1 ha
 • użytek 464: 1.0 ha
 • użytek 456: 0.94 ha
 • użytek 457: 0.94 ha
 • użytek 458: 0.4 ha
 • użytek 462: 0.32 ha
 • użytek 460: 0.24 ha
rezerwat
 • Dziektarzewo: 5.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Baboszewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: