Geoportal Sorkwity - mrągowski - Obszary chronione Sorkwity - mrągowski

Obszary chronione Sorkwity - mrągowski

Ochrona przyrody w Sorkwitach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sorkwitach? Sprawdź aktualne statystyki dla Sorkwit, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody (Statystyki):

Formy ochrony przyrody na terenie Sorkwit

obszar chronionego krajobrazu
  • Jezior Legińsko-Mrągowskich: 3122.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Piska: 4708.0 ha
  • Gązwa: 28.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Jeziora Sorkwickie: 3524.0 ha
  • Rzeka Babant i Jezioro Białe: 2197.0 ha
rezerwat
  • Piłaki: 53.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Piska: 7506.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sorkwity

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: