Obszary chronione Piecki - mrągowski

Ochrona przyrody w Pieckach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pieckach? Sprawdź aktualne statystyki dla Piecków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Piecków

obszar chronionego krajobrazu
 • Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód: 3471.0 ha
 • Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida: 5.0 ha
park krajobrazowy
 • Mazurski Park Krajobrazowy: 15415.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Piska: 19586.0 ha
użytek ekologiczny
 • Gajne: 66.0 ha
 • Zaułek: 27.0 ha
 • Łąki Morysie: 20.0 ha
 • Klimont: 12.0 ha
 • Łabędzie: 7.3 ha
 • Kruczek: 4.3 ha
 • Kruczek Mały: 2.6 ha
 • Ławny Lasek: 2.5 ha
 • Duży Róg: 2.2 ha
 • Kruczy Staw: 2.0 ha
 • Dziegciarek: 1.9 ha
 • Piekiełko: 1.4 ha
 • Mały Róg: 1.3 ha
 • Bażyna: 1.0 ha
 • Kruczy Stawek: 0.49 ha
 • Klimontek: 0.36 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Rzeka Babant i Jezioro Białe: 4748.0 ha
 • Zyzdrój: 642.0 ha
 • Jeziora Sorkwickie: 352.0 ha
rezerwat
 • Pierwos: 628.0 ha
 • Krutynia: 274.0 ha
 • Zakręt: 106.0 ha
 • Królewska Sosna: 103.0 ha
 • Krutynia Dolna: 27.0 ha
 • Strzałowo: 14.0 ha
 • Czaplisko - Ławny Lasek: 0.04 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Piska: 31446.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: