Obszary chronione Mrągowo - mrągowski

Ochrona przyrody w gminie Mrągowo

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Mrągowo? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Mrągowo, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Mrągowo

obszar chronionego krajobrazu
 • Jezior Legińsko-Mrągowskich: 10808.0 ha
 • Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Zachód: 2673.0 ha
 • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 818.0 ha
 • Krzyżany: 0.01 ha
park krajobrazowy
 • Mazurski Park Krajobrazowy: 740.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo: 1064.0 ha
 • Ostoja Piska: 541.0 ha
 • Gązwa: 471.0 ha
użytek ekologiczny
 • Rozlewisko Zawady: 44.0 ha
rezerwat
 • Gązwa: 205.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jeziora Sorkwickie: 174.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Piska: 3886.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mrągowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: