Obszary chronione Starogard Gdański - starogardzki

Ochrona przyrody w gminie Starogard Gdański

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Starogard Gdański? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Starogard Gdański, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Starogard Gdański

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Wierzycy: 656.0 ha
  • Borów Tucholskich: 223.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Wierzycy: 690.0 ha
  • Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgawskim: 197.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: