Geoportal Lubichowo - starogardzki - Obszary chronione Lubichowo - starogardzki

Obszary chronione Lubichowo - starogardzki

Ochrona przyrody w Lubichowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubichowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubichowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubichowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Borów Tucholskich: 10953.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Sandr Wdy: 64.0 ha
użytek ekologiczny
  • Lisie Jamy: 10.0 ha
  • Jeleni Moczar: 3.5 ha
  • : 3.2 ha
  • Zgniłki: 2.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Tucholskie: 12676.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubichowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: