Obszary chronione Zblewo - starogardzki

Ochrona przyrody w Zblewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zblewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Zblewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zblewa

obszar chronionego krajobrazu
  • Borów Tucholskich: 2953.0 ha
użytek ekologiczny
  • Kaczaki: 6.4 ha
  • Łoza nad Piesienicą: 4.0 ha
  • Czyżnie nad Jeziorem Borzechowskim: 3.0 ha
  • Niedzierzwa: 2.4 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Tucholskie: 1723.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zblewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: